KLIJENT: Villa Šubić

USLUGA: Stvaranje vizualnog identiteta ville za najam na otoku Rabu

Logotip za villu je izveden u modernističkom dizajnu ravnih linija vodeći se time da će kuća poprimiti novi moderan štih sa suvremenom tehnologijom.

Sam znak, odnosno amblem, sadrži more, na kojemu su 4 zvonika koja simboliziraju otok Rab te Slovo “Š” koje predstavlja villu. Sve je uobličeno u krug koji predstavlja simbol sunca.

Nadalje, tipografija je također ručno dizajnirana kako bi najbolje pratila strukturu logotipa. Prezime Šubić postavljeno je ispod natpisa villa te tako tvori zatvorenu konstrukciju gdje slovo “V” predstavlja kvačicu slova “Š” a slovo “A” sadržava kvačicu slova “Ć”.

Osnovna varijanta logotipa je izvedena u bijeloj boji na pozadini koja podsjeća na nijansu zlatne te na boju pijeska.