KLIJENT: Dječji vrtić Planet mašte, baziran na NTC sistemu učenja

USLUGA: Stvaranje vizualnog identiteta i web stranica www.planetmaste.com

Logo predstavlja elemente povezane u krug koji oblikuje planetu:

RAKETA – predstavlja simbol želje za istraživanjem, otkrivanjem novoga i nepoznatoga, težnjom za napretkom i inovativnosti, također je povezan sa samim imenom vrtića, odnosno planetom.
VIJAČA – simbolizira igru što je važan element u razvoju dječje inteligencije
ŽARULJA – klasičan simbol novih ideja i poveznica sa znanosti i Nikolom Teslom
KOCKICA – jedan od osnovnih dječjih “alata” za igru i razvoj sposobnosti
PITAGORIN TROKUT – simbol klasičnih matematičkih zadataka i naprednog učenja
JEDNADŽBA – jednostavna jednadžba predstavlja učenje i razvoj inteligencije
KNJIGA – simbol učenja
BOJICE – predstavljaju alat za razvoj kreativnosti
NOTA – predstavlja glazbu kao jedan od važnih faktora u dječjem razvoju
LIST – element koji predstavlja prirodne materijale i naglasak na učenje u prirodi
KRUG – jednostavan simbol koji označava planetu

Svi ti elementi zajedno djeluju i potiču razvijanje dječje mašte te dolazimo do vizualizacije koja zapravo predstavlja “planet mašte”.
Glavna boja logotipa je plava – plavo je nebo i plava je voda, dvije najveće prirodne površine. Plava boja uvijek se povezuje s mirom, čistoćom i smirenošću, to je boja jedinstva, harmonije i sigurnosti. Uz plavu imamo i zelenu koja unosi dašak prirode, narančastu koja potiče samopouzdanje i samostalnost te žuta koja djeluje stimulativno te predstavlja kontrast mirnoj plavoj boji.
Logo odlično funkcionira i u jednobojnoj varijanti koja se mora upotrebljavati na crnim, bijelim i pozadinama u raznim bojama.
Da bi se naglasio dojam da se radi o planeti, dodani su i zvjezdice i mjesec, kao elementi svemira.