KLIJENT: Dentorium Stomatološka Ordinacija Malinska

USLUGA: Redizajn vizualnog identiteta male stomatološke ordinacije na otoku Krku.

Simbol logotipa predstavlja profil zuba koji se sastoji od elemenata dijamanta i kao takav predstavlja čvrstoću, simetriju, plemenitost, dugotrajnost i skupocjenost. Stomatološki zahvati moraju biti precizni, temeljiti, savršeni i kvalitetni, što su i vrline procesa izrade dijamanta.

Crna boja predstavlja formalnost, moć, eleganciju, luksuz, autoritet i snagu. Plava boja predstavlja more i one su isprepletene simbolizirajući otok i lokaciju koja je vezana uz more. Nadalje, za razliku od dominantne crne, plava boja mora odiše dinamičnosti i nemirnosti. U simbolu logotipa, plava boja je isprepletena sa stabilnom čvrstom crnom bojom kako bi stvorila sinergiju poput simbola jinga i janga.

Također gornja polovica simbola logotipa predstavlja slovo M koje simbolizira Malinsku, a donji dio simbola njezin odraz u mirnom moru.

Odabrani čvrsti, moderan font ravnih linija prati vizualnu ideju logotipa.
Dodan je natpis koji pobliže objašnjava sam brend.