Project Description

KLIJENT

ŠKRINJICA d.o.o.

USLUGA

Profesionalna fotografija, Dizajn brošure

Usluga profesionalnog fotografiranja najnovijeg i najvećeg vrtića u Rijeci, te dizajn i izrada pripadajuće brošure.