Project Description

KLIJENT

In Tech d.o.o.

USLUGA

Fotografije za web

InTech je jedan od pionira Open Access izdavaštva znanstvenih knjiga i časopisa u svijetu. Radi se o inovativnom modelu objavljivanja znanstvenih publikacija u otvorenom pristupu, u kojem je čitatelju cjelokupni sadržaj besplatno dostupan na internet stranicama.

Zadatak je bio izraditi kvalitetne fotografije za web stranicu te fotografije zaposlenika koje su nedostajale, a koje će se upotrebljavati u razne svrhe, na webu, za akreditacije, prezentacije i slično. Snimanje je odrađeno na lokaciji.